Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, за дванадесета година обявяват Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2018 – конкурс за литературно есе на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване, както и на сайта Климатът и аз:

Крайният срок за изпращане на проектите е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.

Участие на Алианса за ЕЕ на семинар с търговци на енергия, организиран от АУЕР

 

На 01.11.2017 се проведе семинар на тема „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“, организиран от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Бяхме поканени да участваме от г-н Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. Нашият панел продължи около час и половина. Останали участници бяха EBRD, ФЕЕВИ и Сименс.

Представените презентации на Алианса за ЕЕ могат да бъдат разгледани, както следва:

(1) Представяне и визия – Алианс за енергийна ефективност (с бележки към слайдовете)

(2) Иновативни решения за автономна индустрия

(3) Опит и практика от изпълнени над 30 ЕСКО договора в България

(4) Реализирани икономии от когенерация в Италия. Предварителен анализ за спестявания чрез хибридна енергийна система за хотели в България

(5) Енергийни услуги в Югоизточна Европа. Примери

(6) Възможности за надграждане на енергоефективни продукти и услуги. Примери (с бележки към слайдовете)

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

– Научените уроци от ЕСКО компаниите през последните 10 години. Натрупан позитивен и негативен опит;
– Средства за мониторинг и контрол на обектите. Гаранция за спазване на поетите от клиента ангажименти;
– Недостатъци на ЗОП. Важни моменти при избор на ЕСКО компания. Структуриране на дългосрочни договорни взаимоотношения;
– Специфики на местния пазар. Грантове, национална програма – панелки;

Участие на АЕЕ на 12-та международна ФМ конференция

 

На 19 и 20.10.2017 се проведе 12-та международна ФМ конференция, на която бяхме поканени да изнесем лекция на тема: „Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги“ в панел: „От търговия с енергия към енергийни услуги“.  Представената презентация (с бележки към слайдовете) може да се  разгледа тук:

https://www.slideshare.net/secret/JR5DvrB7vr4P77

Модератор на панела беше Антон Иванов, а останалите участници: Юлиан Попов / Chairman Building Performance Institute Europe и Красен Матеев / Оперативен Директор в „Соларпро Холдинг“ АД.

 

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

  • Възможности и пречки за навлизане на ЕСКО модела в случаи на клиент – етажна собственост;
  • Комбинация на ЕСКО с грант;
  • Стратегия за реновация и управление на публичния сграден фонд;
  • Прогноза за стартиране на търговията с бели сертификати.

 

Проект ENERFUND

Проектът ENERFUND, който се изпълнява от петнадесет различни организации на ЕС с участието на Агенция за устойчиво енергийно развитие, навлeзe в основния етап на разработка на своя продукт. В резултат на проекта ще бъде изградена геобазирана информационна интернет система, с помощта на която с едно кликване на мишката върху дадена сграда на картата на Европа, ще може да видите нейните актуални енергийни характеристики. Ще може да определите какви ще са постигнатите спестявания на енергия, емисии CO2 и финансови средства, при инвестиране на определена от Вас сума за енергийната ефективност. Това ще даде нов тласък на дейностите по енергийно обновяване на сгради и ще разкрие нови възможности за техните собственици,  фирмите предоставящи енергийни услуги и финансовите институции.

Повече за проекта открийте тук:

 

ЧАСТНИ КОМПАНИИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЧАСТНИ КОМПАНИИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Членовете на организацията ще работят активно за налагане на следващата генерация мерки за енергийна ефективност в България

 

 

На 28 февруари 2017 г. се проведе официалното представяне на новосъздадената организация – Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ). В присъствието на Заместник-министърa на икономиката Любомир Ганчев, изпълнителния директор на Фонда на фондовете Валери Белчев и изпълнителния директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници Димитър Дуков, членовете на Алианса представиха своята визия за развитието на сектора в България. АЕЕ е сдружение с нестопанска цел, което ще изпълнява всички необходими дейности за подпомагане повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на националните цели в тази област.

„Един от основните фактори за създаването на Алианса за енергийна ефективност е осъзнатата отдавна необходимост от наличието на професионална организация, която да може ефективно да комуникира с институциите, определящи регулаторната рамка и политиките в сектора, както и да излъчва към тях добре аргументирани и единни послания и предложения“, коментира Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност. „Именно затова нашата цел е да бъдем доверен партньор и участник във формирането на политиките и стратегиите за ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси в България“, допълни той.

„Бих искал да Ви поздравя за навременната инициатива за учредяването на Алианса за енергийна ефективност. В съвременния свят енергийната ефективност е неразделна част от икономическото развитие, визията за качеството на живот и националната сигурност на всяка страна. Вярвам, че партньорството между държавата и отговорния бизнес при реализирането на мерките за устойчив растеж е без алтернатива. Ето защо приветствам създаването на Алианса и се надявам на конструктивно и ползотворно сътрудничество между нас в бъдеще“, заяви в своя поздравителен адрес Министърът на енергетиката Николай Павлов.

„Поздравявам членовете на Алианс за енергийна ефективност, защото определено има нужда от такова обединение. Енергийната ефективност е с най-висок приоритет, изведен в енергийната стратегия на България. Това не означава непременно саниране и подмяна на дограмите. Подмяната на оборудване, въвеждане по-добри модели в производствените процеси, както и въвеждане на система за енергиен мениджмънт са също важна част от спектъра на мерките за повишаване на енергийната ефективност”, заяви Заместник-министърa на икономиката Любомир Ганчев.

Членовете на АЕЕ са компании, които работят в сектора на енергийната ефективност и разполагат със значителен практически опит, знания и визия за въвеждането у нас на енергоефективни продукти и услуги от следващо поколение, които ще позволят устойчивото постигане на националните цели, произтичащи от целите на Европейския съюз. Те ще работят активно за утвърждаването на високи професионални стандарти и пазарни принципи и модели на работа, както и за стимулиране и подкрепа в развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България. Учредители на АЕЕ са 8 компании, като в момента към Алианса се присъединяват още три компании и едно физическо лице, а до края на 2017 г. се очаква броят на членовете да бъде удвоен. Една от другите големите цели на АЕЕ е той да се превърне скоро в представителна организация за бранша.