Предмет на дейност

Всички необходими дейности за подпомагане повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на националните цели в тази област

Активно участие във формирането на национални и международни политики и стратегии за ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси

Утвърждаване на професионални стандарти и развитие на пазара за услуги и продукти за енергийна ефективност

Цели

Утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност, пълното му синхронизиране с директивите на Европейския съюз и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Формиране на професионални стандарти за добри практики в предоставянето на услуги и продукти за енергийна ефективност

Сътрудничество с всички държавни институции, други професионални, образователни и обществени организации, както и чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на енергийната ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Поощряване въвеждането на нисковъглеродни и възобновяеми източници на енергия в икономиката на България

Популяризиране на положителните ефекти за обществото от изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии

Средства

Координиране и обединяване на усилията на своите членове за постигане на поставените цели

Участване, като заинтересована страна, при формирането на национални, регионални и европейски политики и вземането на решения в областта на енергийната ефективност

Представляване на своите членове пред държавни и общински институции, обществени и стопански организации, както и пред международни професионални асоциации и съюзи

Удостоверяване на професионална компетентност и възможности на своите членове при участието им в конкурси и търгове

Съдействане на своите членове за упражняване на професионалната им дейност

Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност

Подпомагане на своите членове при извършване на международно технологично и търговско сътрудничество

Организиране на конференции, изложби и други мероприятия по теми, свързани с енергийната ефективност в национален и международен аспект

Подпомагане на своите членове при провеждане на делови срещи с местни и чуждестранни партньори и потенциални клиенти

Членове

Учредено на 10.05.2016 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза


Енерджи Ефект ЕАД


Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД


България Инженеринг ЕАД


Еконолер Ес Ей ЕООД


Бау Енерджи ЕООД


Енерджи Сейвинг ЕООД


Адвокатско дружество Ненков, Маркова и партньори


Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ


Компания за енергийно обследване – ЗЕНИТ ЕООД 


Хелиос Енерджи ЕООД


Джи Джи И България ЕООД


Христо Вълев


Арен ЕООД 


Куатроджи ЕООД 


Сименс ЕООД


Алмина Консулт ЕООД 


 

За контакти

АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДЪСТРИ

бул. „Димитър Списаревски“ № 3,  офис 203 / офис 301

София 1592

E: office@alliance-ee.bg

M: +359 894 602 249

Банкова сметка

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG12TTBB94001527808370 BIC: TTBBBG22