Предмет на дейност

Всички необходими дейности за подпомагане повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на националните цели в тази област

Активно участие във формирането на национални и международни политики и стратегии за ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси

Утвърждаване на професионални стандарти и развитие на пазара за услуги и продукти за енергийна ефективност

Цели

Утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност, пълното му синхронизиране с директивите на Европейския съюз и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Формиране на професионални стандарти за добри практики в предоставянето на услуги и продукти за енергийна ефективност

Сътрудничество с всички държавни институции, други професионални, образователни и обществени организации, както и чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на енергийната ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Поощряване въвеждането на нисковъглеродни и възобновяеми източници на енергия в икономиката на България

Популяризиране на положителните ефекти за обществото от изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии

Средства

Координиране и обединяване на усилията на своите членове за постигане на поставените цели

Участване, като заинтересована страна, при формирането на национални, регионални и европейски политики и вземането на решения в областта на енергийната ефективност

Представляване на своите членове пред държавни и общински институции, обществени и стопански организации, както и пред международни професионални асоциации и съюзи

Удостоверяване на професионална компетентност и възможности на своите членове при участието им в конкурси и търгове

Съдействане на своите членове за упражняване на професионалната им дейност

Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност

Подпомагане на своите членове при извършване на международно технологично и търговско сътрудничество

Организиране на конференции, изложби и други мероприятия по теми, свързани с енергийната ефективност в национален и международен аспект

Подпомагане на своите членове при провеждане на делови срещи с местни и чуждестранни партньори и потенциални клиенти

Членове

Учредено на 10.05.2016 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза


Енерджи Ефект ЕАД  (повече…)


Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД (повече…)


България Инженеринг ЕАД (повече…)


Еконолер Ес Ей ЕООД (повече…)


Бау Енерджи ЕООД


Енерджи Сейвинг ЕООД (повече…)


Адвокатска кантора Маркова и Панчовска


Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ 


Компания за енергийно обследване – ЗЕНИТ ЕООД (повече…)


Хелиос Енерджи ЕООД (повече…)


Резалта България ЕООД (повече…)


Христо Вълев (повече…)


Арен ЕООД (повече…)


Куатроджи ЕООД (повече…)


Сименс ЕООД (повече…)


Алмина Консулт ЕООД 


Енергоефект Консулт ЕООД (повече…)


Енергомонитор България ООД (повече…)


ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ >>

За контакти

АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

ул. „Цар Иван Шишман“ № 3,  вход Б, етаж 2

София 1000

E: office@alliance-ee.bg

M: +359 888 615 358

Банкова сметка

БАНКА ДСК

IBAN: BG71STSA93001527808370