Представяне на Алианса за ЕЕ на форум с международно участие

На 16 и 17.05.2018 година се проведе форум с международно участие на тема: „Енергийна Ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“.  Участие взеха членовете на АЕЕ  – Адвокатска кантора “Маркова и Панчовска” и „Енерджи Ефект“ ЕАД, чиито презентации може да разгледате тук:

(1) Публично – частно партньорство

(2) Енергиен асистент