Участие на АЕЕ на 12-та международна ФМ конференция

 

На 19 и 20.10.2017 се проведе 12-та международна ФМ конференция, на която бяхме поканени да изнесем лекция на тема: „Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги“ в панел: „От търговия с енергия към енергийни услуги“.  Представената презентация (с бележки към слайдовете) може да се  разгледа тук:

https://www.slideshare.net/secret/JR5DvrB7vr4P77

Модератор на панела беше Антон Иванов, а останалите участници: Юлиан Попов / Chairman Building Performance Institute Europe и Красен Матеев / Оперативен Директор в „Соларпро Холдинг“ АД.

 

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

  • Възможности и пречки за навлизане на ЕСКО модела в случаи на клиент – етажна собственост;
  • Комбинация на ЕСКО с грант;
  • Стратегия за реновация и управление на публичния сграден фонд;
  • Прогноза за стартиране на търговията с бели сертификати.