Техническа помощ

EUR 60,000

Подходяща за общини

Ползва се за разработка на Инвестиционна концепция


EUR 1,500,000

Подходяща за структуриране на инвестиции от ранга на EUR 20-30 млн.

Срок за изпълнение 3 години