ЕСКО за Жилищни Сгради

Сфери на сътрудничество

Управление на процес

Съвместяване с План за възстановяване и устойчивост – Етап II

Осигуряване на стандартизирани договори

Структуриране на тръжни процедури

Гарантиране на предвидените спестявания

Онлайн платформа за всички участници


В партньорство с: