Средства

Координиране и обединяване на усилията на своите членове за постигане на поставените цели

Участване, като заинтересована страна, при формирането на национални, регионални и европейски политики и вземането на решения в областта на енергийната ефективност

Представляване на своите членове пред държавни и общински институции, обществени и стопански организации, както и пред международни професионални асоциации и съюзи

Удостоверяване на професионална компетентност и възможности на своите членове при участието им в конкурси и търгове

Съдействане на своите членове за упражняване на професионалната им дейност

Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност

Подпомагане на своите членове при извършване на международно технологично и търговско сътрудничество

Организиране на конференции, изложби и други мероприятия по теми, свързани с енергийната ефективност в национален и международен аспект

Подпомагане на своите членове при провеждане на делови срещи с местни и чуждестранни партньори и потенциални клиенти