Проект ENERFUND

Проектът ENERFUND, който се изпълнява от петнадесет различни организации на ЕС с участието на Агенция за устойчиво енергийно развитие, навлeзe в основния етап на разработка на своя продукт. В резултат на проекта ще бъде изградена геобазирана информационна интернет система, с помощта на която с едно кликване на мишката върху дадена сграда на картата на Европа, ще може да видите нейните актуални енергийни характеристики. Ще може да определите какви ще са постигнатите спестявания на енергия, емисии CO2 и финансови средства, при инвестиране на определена от Вас сума за енергийната ефективност. Това ще даде нов тласък на дейностите по енергийно обновяване на сгради и ще разкрие нови възможности за техните собственици,  фирмите предоставящи енергийни услуги и финансовите институции.

Повече за проекта открийте тук: