Представяне на АЕЕ в първия бюлетин на Global ESCO Network