Предложение на АЕЕ във връзка с обществено обсъждане на УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Представяме на вашето внимание предложението на Алианс за енергийна ефективност във връзка с обществено обсъждане на УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I.  Срокът за подаване на предложения и коментари е 30.10.2022 г., а линк за достъп до документите на проекта на процедура може да намерите тук: линк

В резюме желанието ни е ЕСКО/Договорите с гарантиран резултат да бъдат допустим механизъм за реновация, следствие на което ще възникнат следните ползи:
✅ Отпада първоначалното финансиране от страна на етажната собственост за обследвания
✅ Има съревнование между подходите за реновация на сградите
✅ Възложителите се компенсират, ако енергийните икономиите не бъдат постигнати

Ще се радваме на коментари и бележки по предложението ни от всички заинтересовани лица до 27.10.2022 (четвъртък), както и на подкрепа, която ще отразим в Приложение 2. Пълен текст може да намерите в настоящата публикация наред с някои от процесните схеми, които сме разработили.

Файл на предложението в Word, за да можете да добавяте коментари и промени в „трак“ директно, свалете тук: Предложение_МЖС_Етап-1_АЕЕ_20221017.

 

Процесът на кандидатстване съгласно проекта на процедурата е изобразен на следващата диаграма:

 

Процесът на кандидатстване съгласно предложението на АЕЕ е изобразен на следващата диаграма:

 

Процесът на кандидатстване при едновременно предлагане на двата механизма е изобразен на следващата диаграма: