Поредно успешно участие на Алианса за ЕЕ на семинар на АУЕР

На 12 юни 2018 г. беше проведен работен семинар на тема „Най-добри практики при изпълнението на схемата за задължения за енергийни спестявания“.  Събитието беше насочено към търговците с енергия в страната, които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания, съгласно Европейското и националното законодателство.

В семинара се включиха и членовете на Алианса за Енергийна Ефективност, които споделиха своя опит и практика.

(1) Енергийни спестявания при крайни клиенти – представяне на опита на Веолия Енерджи Варна

(2)  Резалта България представи успешните практики за прилагане на ЕСКО принципите за постигане на задълженията за енергийни спестявания от задължените търговци с енергия в Словения

(3) Енергиен асистент – откриване и реализация на бързи и достъпни енергоспестяващи практики. Представяне на съвместен продукт на Енерджи Ефект, Веолия Енерджи Сълюшънс и Сименс. Ефективна сегментация и таргетиране на клиентска база на търговец с енергия.