„Отваряне“ на нов финансов инструмент към ЕСКО компании

На 20.05. имахме възможност да проведем среща с ФМФИБ във връзка с  пазарна консултация за обсъждане на основните параметри на нов финансов инструмент в сектор енергийна ефективност.

Основна наша цел бе да изложим предпоставките пред разработвания нов финансов инструмент от ФМФИБ да бъде „отворен“ и към ЕСКО компании, което би дало правото и те да се възползват от преференциален кредитен ресурс в полза на МСП, имащи желание да реализират мерки по енергийна ефективност с гарантиран резултат.

В резюме изложихме следните основни моменти, които дават аргументи в такава посока:

  • Изискване в чл.(52) на директивата на ЕС за енергийна ефективност по отношение на използването на иновационни финансови механизми

„….гаранции по заеми с цел насърчаване сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат,….”

  • Големина на ЕСКО пазар EUR 500-900 млн.

Горното посочихме, че е естимация, която може да бъде видяна в периодичния обзор на пазарите на енергийно-ефективни услуги в ЕС – http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf (т.8.3 / стр. 60). Причината да посочим естимация, а не брой реални договори, е в „безплатните“ грантови схеми, които са прекия конкурент на „платения“ ЕСКО механизъм, трудно налагащ се при това статукво. При условие че грантовете ще намаляват, то има смисъл и ЕСКО механизма да бъде пазарно подпомогнат чрез финансов инструмент.

  • ЕСКО като техническа застраховка по преференциален кредит

ЕСКО поема техническия риск от непостигане на предвидените икономии на енергия, респ. освобождаването на паричен поток за изплащане на кредита.

 

 

Срещата протече в конструктивен дух и сме уверени, че е само първата от серия, които ще спомогнат за устойчиво развитие на пазара за енергийна ефективност в страната!

 

 

Кирил Райчев

Председател на Алианс за Енергийна Ефективност (АЕЕ)