Националният план за възстановяване и устойчивост във фокуса на проекта BeSmart

Днешният ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“ в рамките на проект BeSMART по програма Хоризонт 2020 на ЕС посветихме на политиките за енергийна ефективност у нас и поставихме във фокус Националния план за възстановяване и устойчивост. Участие в ползотворната дискусия взеха представители на ЕнЕфект, АУЕР, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, УАСГ, Столична община и Община Габрово, Центъра за изследване на демокрацията, БГФМА, WWF-България, Фонд на фондовете, ЕкоЕнергия, Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници, БАИС, Черноморски енергиен изследователски център, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

Участниците във форума се обединиха около позицията за необходимост от решителен и устойчив преход от механизми за безвъзмездно финансиране на сградното обновяване към финансови инструменти, изискващи самоучастие от страна на собствениците на проекти и крайните бенефициенти, като в същото време бъдат защитени правата и интересите на уязвимите потребители. Въпреки че тази принципна позиция е изведена като приоритет в редица стратегически документи, все още тя трудно намира приложение в конкретните програми в подкрепа на енергийната ефективност в сградния сектор. Според участниците в събитието, в голяма степен това се отнася и до проекти 9а и 9б към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които могат да бъдат адаптирани в тази посока преди официалното подаване на плана към Европейската комисия.

Партньорите по проекта, с подкрепата на експерти от представените организации, предлагат непосредствено съдействие на МРРБ за адаптиране на проекти 9а и 9б към НПВУ с оглед постигането на общата европейска цел за увеличаване на обхвата и дълбочината на програмите за обновяване чрез използване на наличния публичен ресурс за привличане на инвестиции от страна на собствениците на проекти. Заедно с това, започва работа по пътна карта за трансформация на неефективните механизми за сградно обновяване, работещи досега, която ще се опитаме да представим на следващата кръгла маса по темата в края на месец ноември 2021 г.