Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Уважаеми дами и господа,

 

Националният доверителен екофонд обяви ежегодния си конкурс за литературно произведение на името на Мими Праматарова. Напомняме, че най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.

 

Информацията за конкурса е на интернет адреси:

 

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

 

http://ecofund-bg.org  http://ecofund-bg.org