Библиотека


Съдържание:

§ Основни документи

Представяне и визия на Алианс за Енергийна Ефективност

Устав на Алианс за Енергийна Ефективност

Отчети и програми

Молба за членство (изтегляне)

§ Публикации

Предложения за промени в законодателство и нормативна рамка

Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор с гарантиран резултат (ЕСКО)

Предложение за политики по проекта BeSmart

§ Помощни средства

Цената на бездействието – ЕСКО или ГРАНТ?

 


§ Основни документи

Представяне и визия на Алианс за Енергийна Ефективност

Устав на Алианс за Енергийна Ефективност