АЕЕ с участие в информационна кампания в 6 града за популяризиране на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Практически насоки за прилагане на ЕСКО механизма в България,  натрупан опит и съвременни тенденции ще бъдат представени от Кирил Райчев, председател на Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ), с лекция в третия модул на програмата.

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив – 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново – 10 юли 2019 г.
гр. Бургас – 11 юли 2019 г.
гр. Варна – 12 юли 2019 г.
гр. София – 16 юли 2019 г.
гр. Враца – 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация –https://esco-campaings.eu