EPC Code of Conduct 6th Newsletter

In this 6th edition of the Newsletter you can read about:

 • „The Bulgarian ESCO Market perspectives: past, present and future of the EnPC business model“ by Kiril Raytchev, Chairman of the Alliance for Energy Efficiency (AEE)
 • EPBD 2021 REVIEW – ROADMAP & PUBLIC CONSULTATION
 • PUBLICATION OF JRC REPORT 2020 on Energy Performance Contracting in the Public Sector of the EU
 • ENERGY EFFICIENCY FIRST: GUIDELINES BY EU COMMISSION
 • Publications and upcoming events

Download here

Становище на АЕЕ относно План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Основните ни предложения са по отношение на плана за енергийна ефективност, който обхваща жилищни, публични и индустриални сгради:

 • Включване на ЕСКО модела като допустим механизъм за оползотворяване на ресурса, предвиден в ПВУ;
 • Въвеждане на изискване за постигане на мултипликативен ефект при усвояване на грантовия ресурс – изискване за привличане на частен капитал на единица публичен ресурс, респ. даване на възможност повече български граждани да се възползват;
 • Предвиждане на механизми за поддръжка и качествена експлоатация на нововъведеното технологично оборудване;
 • Постоянен мониторинг и коригиращи действия за гарантиране на предвидените икономии на енергия;

Прочетете цялото становище тук:

Може да споделите вашите коментари до 29.11.2020 тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572

АЕЕ с участие в обучения за енергийни мениджъри

АЕЕ взима дейно участие в провежданите семинарни обучения от 3 септември до 29 ноември в 6 града за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

В своята лекция, Кирил Райчев, председател на АЕЕ, разглежда основните аспекти на Индустрия 4.0 и реалните й измерения в промишлените предприятия, дава редица примери за успешно интегрирани системи за енергиен мениджмънт в български предприятия, както и възможности за взаимодействия с пазарната екосистема за финансиране и реализация на енергоефективни мерки като Борсата към АЕЕ (http://www.alliance-ee.bg/?page_id=484).

Инициативата е по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие“

АЕЕ с участие в информационна кампания в 6 града за популяризиране на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Практически насоки за прилагане на ЕСКО механизма в България,  натрупан опит и съвременни тенденции ще бъдат представени от Кирил Райчев, председател на Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ), с лекция в третия модул на програмата.

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив – 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново – 10 юли 2019 г.
гр. Бургас – 11 юли 2019 г.
гр. Варна – 12 юли 2019 г.
гр. София – 16 юли 2019 г.
гр. Враца – 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация –https://esco-campaings.eu

„Отваряне“ на нов финансов инструмент към ЕСКО компании

На 20.05. имахме възможност да проведем среща с ФМФИБ във връзка с  пазарна консултация за обсъждане на основните параметри на нов финансов инструмент в сектор енергийна ефективност.

Основна наша цел бе да изложим предпоставките пред разработвания нов финансов инструмент от ФМФИБ да бъде „отворен“ и към ЕСКО компании, което би дало правото и те да се възползват от преференциален кредитен ресурс в полза на МСП, имащи желание да реализират мерки по енергийна ефективност с гарантиран резултат.

В резюме изложихме следните основни моменти, които дават аргументи в такава посока:

 • Изискване в чл.(52) на директивата на ЕС за енергийна ефективност по отношение на използването на иновационни финансови механизми

„….гаранции по заеми с цел насърчаване сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат,….”

 • Големина на ЕСКО пазар EUR 500-900 млн.

Горното посочихме, че е естимация, която може да бъде видяна в периодичния обзор на пазарите на енергийно-ефективни услуги в ЕС – http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf (т.8.3 / стр. 60). Причината да посочим естимация, а не брой реални договори, е в „безплатните“ грантови схеми, които са прекия конкурент на „платения“ ЕСКО механизъм, трудно налагащ се при това статукво. При условие че грантовете ще намаляват, то има смисъл и ЕСКО механизма да бъде пазарно подпомогнат чрез финансов инструмент.

 • ЕСКО като техническа застраховка по преференциален кредит

ЕСКО поема техническия риск от непостигане на предвидените икономии на енергия, респ. освобождаването на паричен поток за изплащане на кредита.

 

 

Срещата протече в конструктивен дух и сме уверени, че е само първата от серия, които ще спомогнат за устойчиво развитие на пазара за енергийна ефективност в страната!

 

 

Кирил Райчев

Председател на Алианс за Енергийна Ефективност (АЕЕ)

National Roundtable on financing energy efficiency – 11 June 2019, Intercontinental Hotel (formerly the Radisson blu), Sofia

The European Commission, in partnership with the UN Environment Finance Initiative and the Bulgarian Ministry of Energy, is organising a National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Bulgaria, which will take place at the Intercontinental Hotel (formerly the Radisson blu), Sofia, on Tuesday, 11 June 2019, from 09.30 to 16.30. The Roundtable will be followed by a networking cocktail.

This Roundtable is a continuation of the successful initial regional conference on Financing energy efficiency in Central and South-Eastern Europe, which took place in Sofia on 28 June 2018. The objective of the National Roundtable is to build on the dialogue between key Bulgarian stakeholders on how to improve access to finance for energy efficiency investments, and to identify common objectives and potential improvements to be made in the current policy framework and business practices. The Roundtable will devote a significant amount of time to exchanges and interaction between participants in the form of working groups.

Please reserve the date in your agenda and confirm your participation by filling out the registration form. In the coming weeks, a detailed agenda and a background document will be published that will serve as the basis for debate during the event.

The event is organised in the frame of the Sustainable Energy Investment Forums contract funded by the Horizon 2020 programme of the European Union. For further background information on the project and to see the agenda and presentations of previous and upcoming events, visit the Sustainable Energy Investment Forums webpage.

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Уважаеми дами и господа,

 

Националният доверителен екофонд обяви ежегодния си конкурс за литературно произведение на името на Мими Праматарова. Напомняме, че най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.

 

Информацията за конкурса е на интернет адреси:

 

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

 

http://ecofund-bg.org  http://ecofund-bg.org

Benefiting from Open Data in the Energy Efficiency Sector. The Case for Consultants, Financial Institutions and ESCOs

We had a great time during the last workshop, organized by SEDA, devoted to their project EnerFund, financed under the Horizon 2020 program.  The main concept of the event was to demonstrate the possibilities of the internet application, developed by a consortium, coordinated by the Cyprus University of Technology, and to expand on the ways how it might fit in the energy efficiency ecosystem of the 13 countries involved. From my perspective, as being a keen advocate for open data, analytics empowered decision-making and market oriented business models in energy efficiency, when I was invited to present, I decided to share useful practices and sources of information that had proved in my experience to save time and money and that could easily take advantage of EnerFund, as well as a vision of the directions the energy efficiency ecosystem might further develop. In the next couple of paragraphs I will try to touch on the main points of the presentation I gave and I hope that to be of use for the major market stakeholders, acting in the energy efficiency arena.


Show me the … kWh/year


When we talk about development of energy efficiency market, it is of uttermost importance for the potential clients and financial institutions to validate that there is a tangible track record of completed projects, feasibility studies, accumulated engineering practice and sustainable positive financial effects, which is expected to increase their trust in the sector and, hopefully, put their money in.

What is even more important than that, envisioning the very near future, is ensuring the ability these kinds of „records“ to flow with no friction through the energy efficiency ecosystem, having the ability to be constantly enriched by the participating stakeholders and, as a consequence, unlock further investments, benefits, experience and trust. As a result we would have made energy efficiency more dynamic, transparent and tradable as well as the possibility for design of innovative energy efficient financial products – more realistic.


Data Sources


But, first things first. At the moment it is realistic for anyone to conduct a quick and cheap check of a given energy efficiency project and/or develop optimum strategy, using current sources of data. The ones provided are for Bulgaria, but an analogical infrastructure is expected to be present in other EU countries where the regulation in most cases is quite similar.

ENERFUND/NIS         

EnerFund is aiming at becoming the richest data source. Just for Bulgaria it consists of over 5 000 records, holding information of 14 parameters like savings, investments, geo-position, building type, year built and so on. With the help of some basic scripting skills it is possible to automatically download the data periodically and update models/indicators that one uses in its business processes. Holding information for Energy Performance Certificates, this data could easily be modeled for prediction of savings purposes.

BGEEF 

Bulgarian Energy Efficiency Fund has decided to publish its database, consisting of over 150 financed by the fund and realized energy efficiency projects.  It’s validated data, which makes it the most valuable one on the market. From my experience and familiarity with some of the projects in the database, I can say that one can quantify a coefficient of relation with the EnerFund data, adjusting the amount of investment and savings from certificates with the ones from the real world.

DEEP   

DEEP is probably the biggest database on EU level with its over 10 000 records. What’s valuable is that half of it consists of industry records.  Unfortunately, I didn’t find a way to automate my interaction with DEEP so that I could include it in my decision-making process, regularly updating key indicators and models or to go deeper and conduct more advanced data exploration and analytics. The interaction is limited to just point-and-click routines which is usually more time consuming. Nevertheless, the project is excellent and second phase is on its way as far as I was informed by a member of the project team a few months ago.

SEDA         PPA  

Annual reports from the Sustainable Energy Development Agency and the energy efficiency related records in Public Procurement Agency can enrich and validate the data in the aforementioned data sources. Some of the valuables insights that could be extracted form this data can be found in my presentation, given in the end of last year on one of the events of the European Energy Network.

Ministry of Finance             Registry Agency   

Invaluable sources for financial stability check of public and private entities.


„The Forest“


Open data is indispensable in its the ability to empower not only authorities, shaping the public policy, but also financial institutions, ESCOs, multinational engineering companies, donor organizations and the like, envisioning the options to enter a new market.

The case for Bulgaria looks well defined with € 753 million, prescribed to be invested in 5 044 buildings certificates by energy auditors. At the same time there is a 4-digits GWh expected deficit for Savings Certificates, which energy traders have the option to buy in order to fulfill their obligations for energy savings each year. Current procurement procedures buy at € 2.85 million for 47.879 GWh.


„The Trees“


Looking a bit closer and if we assume that:

(i) the private sector has access to up to 10 years credit lines at 5% i.r.;

(ii) clients pay back with savings,

then a good deal of projects fall behind,

which leads to lost opportunity, if we reason as entrepreneurs:

It’s really surprising that financial help/grants is predominantly channeled in that „bankable“ segment, practically pushing away the private capital. No one can compete with free money. Sadly, the „not bankable“ segment stays untapped, as well as the tons of CO2 emissions. On the contrary, the grants could be re-routed to subsidize excluded from the market projects to an extent to become reasonable to handle from entrepreneurs – ESCOs, Bank loans etc. In other words, repayment period of below 10 years would cost around € 120 million.


“The Gems & The Dregs”


The present open data infrastructure provides unprecedented opportunity for Consultants and ESCOs to precisely target prospective clients, based on a predefined set of filters/key parameters. For example it’s expected the most attractive projects to be the ones that unlock maximum savings with minimum investments and the savings are enough to repay the investment in no more than 10 years at 5% i.r.

It’s even possible to optimize for additional slices of data like current energy rating and building’s area, classified as small, average, above average number of square meters and we will get the following top 5 winners and losers:

Not all Libraries are „gems“ in terms of profitability.


What’s in it for me?


For EE Consultants

It’s probably the best time to be an EE consultant. On one hand you have a ready-made list with prospective clients and on the other – a list with buyers in the face of ESCOs and obliged to invest in savings energy traders.

Sources used:                    

After a process of selection of profitable market segments, demonstrated in the last section, the EE consultant is able to narrow his search to a concrete list of projects. At this stage it is a good time to conduct a financial check of the prospective clients.

Sources used:               

Clients that have been able to pass the above checks are worth the time to be visited and a CEO-friendly one-pager offer to be presented with a few numbers in it: energy savings measures, investment, loan, i.r., repayment period, savings, the cost of doing nothing. Of uttermost importance at this stage is the client to build up a healthy level of trust in the project offered. In that respect the offer should also include number of records used behind the presented numbers, type of sources, data transformations and modeling applied, so that anyone can check for himself and rest assured.

Sources used:             

The final step is the client to engage in a proper form with the project so that additional more expensive resources are authorized to kick in like engineering personnel on-site, financial due-diligence from a financial institution and legal analyses. The proper form of engagement could be a letter of intent, issued by the client or a facilitator contract between the EE consultant and the client. Both would send a strong signal to ESCOs and financial institutions to deploy resources for further structuring of the project at a stage when no one pays anything.

For ESCOs

ESCOs definitely benefit from the open data infrastructure as the quality of projects, entering their pipeline funnel, increases due to the empowered EE consultants. In that way the ESCOs can spend resources only when project structuring fine tuning is required and leave the rest to the EE consultants.

For Financial Institutions

At this stage it’s possible financial institutions to implement scoring mechanisms allowing them to conduct quick checks on projects feasibility. Developing energy efficiency bureau, much like in the philosophy of/or extending credit bureaux, shared among market stakeholders,  would ignite a positive avalanche effect in increasing transparency, trust, early detection of toxic effect and bubbles, ultimately paving the way for energy efficiency participation on the capital markets.

In the very near future the time will come for adaptive, micro-projects-based financial instruments at scale, preventing and/or correcting inefficiencies in seconds, not decades.


The Role of Alliance for EE


The Alliance for EE continues to play its role as energy efficiency market enabler.  Consolidating over 20 years of knowledge and practice owing to its members, it continues to help policy makers, project developers and financial institutions aiming at highest standards in the sector.

 

 

Kiril Raytchev, Chairman of Alliance for Energy Efficiency

 

Resources:

[1] Follow the link to view the source code and reproduce/develop further the presented analyses: https://github.com/kirilraytchev/EEDevFinance

[2] Presentation with a few improvements is available below:

[3] Some pictures of the event are available below:

Обучение за енергийно-ефективни услуги в сгради се проведе в Стара Загора

 

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Палатата. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители на организации, които са потенциални клиенти на енергийно-ефективни услуги, консултанти и доставчици на ЕЕУ.

Експертът от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), Ангел Николаев, българският партньор в проекта, запозна участниците с видовете енергийно-ефективни услуги, етапите при изпълнението на проектите, особеностите на договорите с гарантиран резултат, финансирането и възможностите за повишаване качеството на проектите.

Асен Шарлийски, заместник-директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, представи накратко възможностите на Фонда за предоставяне на финансова подкрепа на проектите в областта на енергийната ефективност.

Практически насоки за прилагането на ЕСКО механизма в България бяха дадени от Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност.

Той запозна участниците с българския опит в ЕСКО услугите, включително с развитието на пазара в страната и проекти, изпълнени от членове на Алианса.

Обучението в Стара Загора е първото от серията обучения в България, които ще се проведат в рамките на проекта QualitEE „Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Повече информация за проекта можете да намерите на www.qualitee.eu.

 

obuchenie 04

 

 

Енергийна ефективност: Комисията иска от България да се съобрази със законодателството на ЕС

 

На 24.01.2019 година Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Чехия, с което отправя официално искане за правилно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС) в националните законодателства. С директивата от 2012 г. се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Съгласно директивата всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm