Библиотека


Съдържание:

§ Основни документи

Представяне и визия на Алианс за Енергийна Ефективност

Устав на Алианс за Енергийна Ефективност

Отчет за дейността – 2017 година 

Стратегия за развитие – 2018 година

Отчет за дейността – 2018 година 

Молба за членство

§ Предложения за промени в законодателство и нормативна рамка

§ Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор с гарантиран резултат (ЕСКО)

§ Цената на бездействието – ЕСКО или ГРАНТ?

 


§ Основни документи

Представяне и визия на Алианс за Енергийна Ефективност

Устав на Алианс за Енергийна Ефективност

Отчет за дейността – 2017 година 

Стратегия за развитие – 2018 година

Отчет за дейността – 2018 година 

Молба за членство (изтегляне)


§ Предложения за промени в законодателство и нормативна рамка


§ Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор с гарантиран резултат (ЕСКО)


§ Цената на бездействието – ЕСКО или ГРАНТ?

http://rpubs.com/kirilraytchev/esco-vs-grant