ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

АЕЕ ще вземе участие в поредното издание на националната кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България, което ще се проведе на 5 октомври 2023 г., BIA SKY Office Building, гр. София, ул. Чаталджа 76.

В рамките на панелната дискусията ще бъде представен опита при обновяване на многофамилните жилищни сгради в Латвия и Полша чрез използване на ЕСКО механизма – модел, който е допустим при реализация на Етап II по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Кратък доклад, наред с други политики, разработени от техническите работни групи към АЕЕ по проекта BeSmart може да разгледате тук >>

Следва подробна програма на събитието:

 

Връзка за регистрация оттук >>