Участие на Алианса за ЕЕ на семинар с търговци на енергия, организиран от АУЕР

 

На 01.11.2017 се проведе семинар на тема „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“, организиран от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Бяхме поканени да участваме от г-н Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. Нашият панел продължи около час и половина. Останали участници бяха EBRD, ФЕЕВИ и Сименс.

Представените презентации на Алианса за ЕЕ могат да бъдат разгледани, както следва:

(1) Представяне и визия – Алианс за енергийна ефективност (с бележки към слайдовете)

(2) Иновативни решения за автономна индустрия

(3) Опит и практика от изпълнени над 30 ЕСКО договора в България

(4) Реализирани икономии от когенерация в Италия. Предварителен анализ за спестявания чрез хибридна енергийна система за хотели в България

(5) Енергийни услуги в Югоизточна Европа. Примери

(6) Възможности за надграждане на енергоефективни продукти и услуги. Примери (с бележки към слайдовете)

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

– Научените уроци от ЕСКО компаниите през последните 10 години. Натрупан позитивен и негативен опит;
– Средства за мониторинг и контрол на обектите. Гаранция за спазване на поетите от клиента ангажименти;
– Недостатъци на ЗОП. Важни моменти при избор на ЕСКО компания. Структуриране на дългосрочни договорни взаимоотношения;
– Специфики на местния пазар. Грантове, национална програма – панелки;