УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

Национална конференция 

26–27 септември 2022 г., Старосел и онлайн

 

В рамките на конференцията ще представим резултатите до момента от техническите работни групи на проекта по Хоризонт 2020 BeSMART:

  • Създаване на национален интерактивен публичен ЕСКО регистър
  • Създаване на работещ сегмент към Национален декарбонизационен фонд с капацитет да взаимодейства с иновативни модели за реализация на ЕЕ/ВЕИ проекти от типа на ЕСКО
  • Въвеждане на облекчаващи финансовата тежест постановки при програмиране на Плaна за възстановяване и устойчивост в частта на многофамилните жилищни сгради

Крайната цел е да проправим път за разработването на специализирани политически препоръки.

Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/fuccAqCrs8URjsiz6