Предложение на АЕЕ във връзка с обществено обсъждане на УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II

Представяме на вашето внимание предложението на Алианс за енергийна ефективност във връзка с обществено обсъждане на УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД –ЕТАП II.  Срокът за подаване на предложения и коментари е 21.12.2022 г., а линк за достъп до документите на проекта на процедура може да намерите тук: линк

Основното е, че ЕСКО моделът е допустим при изпълнение на програмата. В тази връзка сме подготвили няколко предложения за подобрения при избор на ЕСКО опция, които може да проследите в края на публикацията.

Ще се радваме на коментари и бележки от всички заинтересовани лица.

Файл на предложението в Word, за да можете да добавяте коментари и промени в „трак“ директно, свалете тук: Предложение_МЖС_Етап-2_АЕЕ_20221221.