Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, за дванадесета година обявяват Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2018 – конкурс за литературно есе на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване, както и на сайта Климатът и аз:

Крайният срок за изпращане на проектите е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.