Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор с гарантиран резултат (ЕСКО)

Концепция за комбиниране на безвъзмездно финансиране (ГРАНТ) и договор с гарантиран резултат (ЕСКО)