Алианса за ЕЕ с участие в двудневната работна среща на EnR

На 24.10.2018 Алианса за ЕЕ представи лекция на тема „Перспективи пред развитието на ЕСКО пазара в България“ на работна среща на Европейската Енергийна Мрежа (EnR). Присъстваха енергийни агенции и регулатори от Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция и Германия.

Сред засегнатите теми бяха сравнение на ефективността на разходвания грантов и ЕСКО финансов ресурс, експертния дефицит при структуриране на ЕСКО проекти при публичните възложители, както и предложение за нова концепция, съответстваща на очакваните мащаби за развитие на енергийната ефективност и заложените цели до 2030.

 

Повече за събитието може да прочетете тук